Publikováno

Dar pro dům U Sokolovny 339, MNV

Dne 11. 7. 2021 byly z účtu Tornadohelp.cz odeslány finance na podporu rodiny Ficových.

Rodinu Ficových jsme podpořili částkou 30.000,- Kč.

Pan Fico při předání pomoci před svým domem.

Rodina bydlí U Sokolovny 339, Moravská Nová Ves, tornádo jim vzalo celou střechu.

V současné době dokončují věnec, se stavbou jim pomáhá jako dobrovolník stavební inženýr, kterého pan Fic velice chválí.

Pan Fico je elektrikář, když jsme ho v neděli 11. 7. 2021 zastihli, odcházel akorát od svého domu, aby pomohl kamarádům zapojit chlazení. S podobným přístupem jsme se setkali u více postižených. Ve chvíli, kdy mají čas, nabízejí pomoc ostatním.

Stále můžete přispívat na transparentní účet pro Moravu zasaženou tornádem.

Link na účet pro připsání úhrady: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101609762

Luděk Sláma

Publikováno

Dar pro dům U Sokolovny 315, MNV

Dne 11. 7. 2021 byly z účtu Tornadohelp.cz odeslány finance na podporu paní Hanákové bydlící U Sokolovny 315, Moravská Nová Ves.

Paní Hanákovou jsme podpořili částkou 30.000,- Kč.

Paní Hanáková při předání pomoci.

Tornádo jí vzalo celé patro, verandu, má rozbitá okna. V současné jsou již opraveny obvodové zdi a udělán věnec. Nemá přívod elektřiny, vše funguje přes elektrocentrálu, do které musí dovážet benzín.

Paní Hanáková zanedlouho oslaví 80. narozeniny. S opravou jí pomáhá syn.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět na nový domov.

Stále můžete přispívat na transparentní účet pro Moravu zasaženou tornádem.

Link na účet pro připsání úhrady: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101609762

Luděk Sláma

Publikováno

Dar pro dům U Sokolovny 207, MNV

Dne 11. 7. 2021 byly z účtu Tornadohelp.cz odeslány finance na podporu rodiny Nešporových.

Rodinu Nešporových jsme podpořili částkou 70.000,- Kč.

Pan Nešpor se synem při předání pomoci.

Jejich dům v ulici U Sokolovny 207 nařídil statik celý zbourat. Rodina měla domeček nedávno opravený, nyní čekají na to, až bude stavebním úřadem v Břeclavi vydáno ve zrychlené době nové stavební povolení. Když vše půjde dobře, bude to do jednoho měsíce.

Pohled na zbouraný dům Nešporových z domu Hanákových.

Pan Nešpor má v Moravské Nové Vsi pronajatý malý autoservis. Autoservis je to jediné, co mu zbylo. Pan Nešpor servis již opět provozuje, ale přednostně pro zasažené tornádem.

Pan Nešpor je také sběratelem Lega. Na půdě měl vybudovanou modelářskou dílnu, kde vznikaly jeho návody. Kromě financí ho můžete podpořit i tak, že si některý jeho návod koupíte.

Když jsme za ním v neděli 11. 7. 2021 jeli, nezastihli jsme ho doma. Byl zrovna i se synem na druhém konci vsi, kde pomáhal stavět nový plot.

 

Stále můžete přispívat na transparentní účet pro Moravu zasaženou tornádem.

Link na účet pro připsání úhrady: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101609762

Luděk Sláma

Publikováno

Nákup 29. 6. 2021

29.6.2021 odešlo z našeho společného Transparentního účtu 30.776Kč na účet stavebnin Izomat v Plzni, jako platba za zboží, které bude odebráno 7.7.2021.

Bylo zakoupeno 150ks impregnovaných latí 4x6cm v délce 4m, 100 litrů pentračního nátěru, hřebíky, plachty, štětce, rukavice...

Vše bude odvezeno na Moravu do zasažené oblasti 8.7.2021

Potvrzení objednávky Izomat 29.6.2021